Основен лихвен процент

Основният лихвен процент (ОЛП) се определя от постигнатата на първичния пазар средна годишна доходност по тримесечни ДЦК. Номинален ОЛП за отчетния период се изчислява като среднопретеглен с броя дни, за които е в сила.

ном. срп, %

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2011 0.18 0.19 0.18 0.19 0.21 - - - - - - -
2010 0.39 0.24 0.18 0.17 0.18 0.20 0.18 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18
2009 5.17 3.92 3.49 3.53 2.27 2.35 2.24 1.71 1.57 1.46 0.61 0.55
2008 4.68 4.75 4.83 4.85 4.93 4.96 5.06 5.25 5.23 5.38 5.72 5.77
2007 3.43 3.53 3.52 3.68 3.81 3.84 4.01 4.10 4.09 4.24 4.26 4.58
2006 2.21 2.25 2.28 2.48 2.57 2.56 2.69 2.80 2.94 2.98 3.19 3.26
2005 2.39 1.89 1.91 1.95 2.03 2.06 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.05
2004 2.79 2.49 2.41 2.55 2.83 3.78 2.44 2.43 2.40 2.40 2.42 2.36
2003 3.23 2.50 2.53 2.57 2.95 2.89 2.52 2.53 2.57 2.59 2.60 2.67
2002 4.78 4.58 4.45 4.10 3.92 3.74 3.67 3.77 3.75 3.71 3.71 3.35
2001 4.42 4.10 4.16 4.28 4.43 4.47 4.51 4.68 4.72 4.64 4.68 4.67
2000 4.23 3.37 3.30 3.61 3.54 3.71 3.69 3.56 3.91 4.12 4.54 4.62
1999 5.08 4.97 4.86 4.72 4.50 4.45 4.78 4.77 4.70 4.44 4.46 4.46
1998 6.40 5.76 5.37 5.41 5.24 5.16 5.20 5.15 5.09 5.14 5.21 5.03
1997 182.32 198.00 216.00 160.74 60.45 36.06 7.82 5.64 6.14 5.47 5.39 6.79
1996 34.00 40.90 47.87 52.00 96.10 108.00 108.00 108.00 152.80 272.90 186.00 180.00